Stimularea mobilitatii fortei de munca

Prima de incadrare:

Cuantumul primei se calculeaza cu 0.5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi

Beneficiari: Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta. Localitatea trebuie sa fie cuprinsa in Planul National de Mobilitate.

Nu beneficiaza: persoanele care au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani  sau care se incadreaza pe perioada determinata, sau cu fractiune de norma; persoanele angajate care au  mai avut raporturi de munca sau de serviciu cu alti angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.

Documente: 
Cerere tip;
Angajament;
Actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie;
Actul de identitate, in copie;
Document emis de angajator, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a mai fost in raporturi de munca  sau de serviciu cu persoana respectiva.

Termen de depunere documente: -30 zile de la data incadrarii
Se poate cumula cu completare venituri sau prima de activare

Prima de instalare:
Cuantum diferentiat, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
b) 15.500 lei pentru persoanele prevazute, care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei
c)In cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare unul va primi suma de 12.500 lei, iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3.500 lei.

Beneficiari:     Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia. Domiciliul/resedinta initiala sau noul domiciliu/noua resedinta trebuie sa faca parte din zonele prevazute in Planul national de mobilitate.

Incadrarea trebuie facuta pe o perioada de cel putin 12 luni cu norma intreaga de lucru.

Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romāna care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 luni

Nu beneficiaza:
a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c)persoanele care au avut stabilit domiciliul/resedinta in localitatea de unde pleaca, ca urmare a incadrarii in munca in alta localitate, pentru o perioada mai mica de 36 de luni, calculata incepānd cu data incadrarii in munca.
d) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
f) absolventii institutiilor de invatamānt fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
Documente: 
Cerere tip;
Angajament;
Actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie;
Actul de identitate, in copie;
Document emis de angajator, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva.

Termen de depunere documente: -60 zile de la data incadrarii
Se poate cumula cu completare venituri

Prima de relocare:

Cuantum: 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.
Beneficiari: Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia

Incadrarea trebuie facuta pe o perioada de cel putin 12 luni cu norma intreaga de lucru.

Se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna.

Se acorda lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni.
Nu beneficiaza:
a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de relocare sau de una dintre primele de mobilitate, in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de relocare;
b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza;
e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
f) absolventii institutiilor de invatamānt fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
g) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca.

Documente: 
Cerere tip;
Angajament;
Actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie;
Actul de identitate, in copie;
Document emis de angajator, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;
Contract de inchiriere
Termen de depunere documente: -60 zile de la data incadrarii