Facilitati acordate angajatorilor
 
(1)Angajatorii care Óncadreaza n munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin Ón activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.
(2)Reducerea contributiei se acorda Óncepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile prevazute la alin. (1) din numarul mediu scriptic de personal Óncadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.