AGENTIA  JUDETEANA pentru OCUPAREA  FORTEI  DE  MUNCA BOTOSANI

str.Colonel Tomoroveanu, nr.2     Telefon : 0231536791; 0231536792; 0231531160
Fax:0231536793   Telefonul verde : 0800800275        
E-mail: ajofm@bt.anofm.ro


Bine ati venit pe pagina noastra !     Urmariti (aici) Buletinul  Informativ!
¨Formulare exprimare consimtamant (OUG 41/2016)
   Informare privind prelucrarea datelor cu caracter special

¨Anexa 11- Hg 174/2002 (adeverinta privind plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj)
¨Anexa 1A- Hg 174/2002 - Situatia locurilor de munca vacante
¨Anexa 1B- Hg 174/2002 - Comunicarea privind ocuparea locurilor de munca declarate vacante
¨Adeverinta vechime in munca eliberata de angajator

¨Acte necesare pentru inregistrarea persoanelor in evidenta AJOFM
¨Acte necesare pentru inscrierea la cursuri de formare profesionala
¨Informatii utile agenti economici (art 80,art.85 Lg.76/2002)
¨Informatii utile pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca(art.72¸art.76 Lg.76/2002)
¨Acte necesare pentru acordarea de facilitati agentilor economici ce angajeaza someri:
             Articolul 80 ( adresa,conventie,declaratie angajator,tabel conventie art.80 )
             Articolul 85 ( adresa, conventie,declaratie NEET,declaratie angajator,tabel conventie art.85 )
             Artticolul 93^4 (contract solidaritate,conventie,declaratie angajator,tabel conventie art.93^4 )
¨Acte necesare pentru acordare prima art.73^1.alin.1(absolventi):
       cerere, angajament, declaratie,  adeverinta
¨Acte necesare pentru acordare prima art.73^2 (prima de activare):
       cerere,angajament
¨Acte necesare pentru acordare prima art.74 (prima de incadrare):
       cerere
¨Acte necesare pentru acordare prima art.75, art 76 (prima de instalare):
       cerere,angajament
¨Acte necesare pentru completarea veniturilor salariale:
       Articolul 73^1 alin.2 : cerere, declaratie-angajator
       Articolul 72               : cerere, declaratie-angajator, adeverinta
¨Contract asigurare (anexa 3)
¨Comunicare disponibilizari
¨Servicii preconcediere - cerere
¨Servicii medierea muncii -  cerere

¨Formular CV Europass
¨Formularea europene:
          Lista documente necesare formular E301/U1
           Lista documente necesare formular E302
           Cerere formular european
                   
¨Formulare ucenicie (Legea 279/2005) :
       - anexa 1 - contract de ucenicie
       - anexa 2 - plan de activitate al ucenicului
       - anexa 3 - raport de monitorizare
       - anexa 4 - cerere program ucenicie
       - anexa 5 - conventie
       - anexa 6 - table nominal
       - anexa 7 - registrul angajatorilor de ucenici

       - pasi ucenicie 
       - tabel nominal cu persoanele care doresc sa se inscrie intr-un program de ucenicie
       - lista locurilor de munca vacante pentru ucenici

¨Formulare - Legea 200/2006 privind constituirea si utlizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale)
¨Formulare - Legea 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor
¨Formulare - Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior