29.01.2016

Comunicat de presă

 

În atenţia agenţilor economici

 

Potrivit art.10 din Legea 76/2002 cu modificarile şi completările ulterioare angajatorii au obligaţia :

-       să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în a caror rază îsi au sediul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Prin locuri de muncă vacante , se înţelege  locurile de muncă devenite disponibile  ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.

-       Să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii

 

Comunicarea de către angajatori a locurilor de munca poate fi facută prin :

-          fax la nr.0231536793

-          e-mail – ajofm@bt.anofm.ro

-          la sediul A.J.O.F.M Botosani din str.Colonel Tomoroveanu, nr.2, sediul punctului de lucru Dorohoi din  str.Postei nr.3 , sediul punctului de lucru Săveni din str.Tudor Vladimirescu nr.2,  sediul punctului de lucru Darabani str.Pieţei nr.6, sediul punctului de lucru Ştefăneşti

 

Formularele privind declararea locurilor de muncă vacante precum şi ocupare acestora pot fi descarcate de la adresele :

-          http://www.botosani.anofm.ro/files/ANEXA%201A.pdf

-          http://www.botosani.anofm.ro/files/ANEXA%201B.pdf

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani asigură servicii gratuite de mediere a muncii  respectiv  punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii  unui raport de muncă sau de serviciu.

 

Director executiv,

Teodor Dimitriu

 

Compartiment comunicare,

Gabriela Vranciuc