PROIECTE IMPLEMENTATE DE  A.J.O.F.M. BOTOSANI IN CALITATE DE PARTENER IN PERIOADA

 06.01.2014-30.06.2015

CPP

AP, DMI

ID

Denumire proiect

Beneficiar

Obiective

VALOARE PROIECT(lei)

CPP 123

DMI 4.1 Calitate în serviciile de ocuparecerere de propuneri de tip strategic

131000

Dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare in sprijinul modernizarii Serviciului Public de Ocupare “ -

AJOFM BACAU

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor de ocupare furnizate de Serviciul public de ocupare. Proiectul va contribui la cresterea capacitătii si calitătii serviciilor oferite de către fiecare SPO partener, prin introducerea procedurilor specifice managementului calitătii, degrevării de personal, prin introducerea sistemului de gestiune a arhivei electronice si trasferarea în format electronic a unei insemnate parti din arhiva fizica a organizatiei. De asemenea, dat fiind numărul ridicat al somerilor în cele două regiuni tintă ale proiectului, introducerea variantei online de furnizare a anumitor servicii va contribui la reducerea stresului profesional si cresterea calitătii serviciilor oferite în sistemul offline. În ceea ce priveste asigurarea transparentei, sistemul în sine serveste acestui scop, clientii sistemului având acces la propriile dosare, putând introduce si urmări procesul de solutionare a cererilor lor. Din punctul de vedere al eficientei, proiectul contribui, de asemenea, în mod direct la eficientizarea activitătii, o parte a procedurilor clasice, care presupun interventia umana, fiind înlocuite de procedurile electronice, automate.

4.627.647,81

CPP 124

DMI 4.2 Modernizarea Serviciului Public de Ocuparecerere de propuneri de tip strategic;

130703

 

CompEtent- dezvoltarea competentelor angajatilor SPO pentru cresterea Calitatii si eficientei serviciilor furnizate

AP4, DMI 4.2 (strategic)

AJOFM VASLUI

Obiectiv general - cresterea capacitatii personalului propriu de a planifica proiecte de dezvoltare a SPO si de a furniza beneficiarilor servicii de calitate si eficiente, necesara satisfacerii cerintelor tot mai complexe ale pietei muncii. Generarea unui efect pozitiv pe termen lung – este data de: schimbarea de abordare a activitatii SPO prin cresterea ponderii planificarii de tip proiect in cadrul activitatii acestora; aceasta abordare a planificarii va face posibila dezvoltarea programelor individualizate in domeniul consilierii carierei, medierii muncii si abordarii centrate pe client. Corelatia dintre aceste aspecte duce la o mai eficienta atingere a obiectivelor si indicatorilor specifici ai SPO in conditiile reducerii de personal si a transferului de personal catre alte agentii. Dezvoltarea competentelor angajatilor SPO de a face analize privind piata muncii, privind evolutia unor sectoare de activitate, privind efectele diverselor masuri de interventie va conduce la buna anticipare a meseriilor si profesiilor in care este nevoie sa fie pregatita forta de munca.

5.965.075,56

130243

 

Imbunatatirea competentelor personalului propriu SPO din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est si Sud_Est IC SPO “( strategic)

AJOFM IALOMITA

Obiectiv general - Creșterea nivelului de competențe profesionale ale personalului propriu SPO din regiunile Sud Muntenia, Nord Est şi Sud Est în vederea furnizării unor servicii de calitate. Investițiile în formarea profesională pentru dezvoltarea competențelor sunt esentiale pentru a stimula creșterea economică și competitivitatea. Creșterea nivelului de competențe profesionale a personalului SPO va contribui la adaptarea acestuia la modificările organizaționale și la îmbunătățirea capacității de a reproiecta permanent serviciile de ocupare și metodele de furnizare a acestora. Prin proiect sunt vizate atât ocupațiile specifice activității SPO așa cum rezultă acestea din Standardele ocupaționale (consiler de orientare profesională, agent de ocupare, formator etc.) , cât și altele menite susțină modernizarea procesului de management (manager resurse umane, specialist îmbunătățiri procese, manager proiect, consultant administrație publică etc.). În cadrul propuneri noastre, perfecționarea profesională este gândită ca un process sistematic de schimbare a comportamentului, cunoștințelor și motivației personalului SPO în scopul îmbunătățiri echilibrului între caracteristicile personale, cerinţele locului de muncă și așteptările clienților. Toate ocupațiile pentru care se vor organiza programele de perfecționare profesională sunt autorizate ANC pe baza Standardelor ocupaționale și cuprind atât competențe cheie ( comunicare, a învăța înveți, antreprenoriat etc.) , cât și competențe generale (sănătate și securitate în muncă, eficacitatea relațiilor de muncă , lucrul în echipă etc.), precum și competențe specifice fiecărei ocupații în parte ( realizarea diagnozei în organizațiile publice, asigurarea securității informațiilor, proiectarea procesuală a etapelor în managementul public, acordarea de consultanță în domeniul proiectelor, evaluarea clienților, plasarea în muncă,dezvoltarea proceselor de lucru etc.) . Fiecare dintre cele 6 programe de perfecționare profesională contribuie la îndeplinirea politicilor europene în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și la atingerea obiectivelor Axei 4, dar în același timp acoperă nevoile specifice de dezvoltare ale membrilor grupului țintă. Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de formare ale personalului SPO pe lângă programele de perfecționare profesională în 6 ocupații cheie pentru SPO, proiectul are prevăzute și intervenții metodice de genul atelierelor de lucru, proceselor de pilotare a unor instrumente individualizate de furnizare a serviciilor de ocupare, cadre de referință pentru identificarea și promovarea de bune practici, lucrul într-o rețea de tipul comunității de bună practică a furnizorilor de formare, etc. Fiecare va contribui în mod specific la realizarea obiectelor POS DRU, Axa 4, DMI 4.2 și vor determina efecte pozitive pe termen lung, atât asupra beneficiarilor direcți ai proiectului, cât și asupra membrilor grupurilor vulnerabile pentru care personalul SPO furnizează servicii de ocupare. Principalul argument adus este adevărul general valabil conform căruia formarea profesională continuă este factor generator de calitate și performanță. Totodată, pentru atingerea obiectivului general sunt proiectate obiective specifice care vor susţine formarea profesională specifică trecând de la abordarea generală la cea personalizată pentru a dezvolta competențele necesare fiecărui tip de serviciu de ocupare furnizat de către personalul SPO. Competențele care vor fi dezvoltate sunt reglementate prin Standardele ocupaționale aferente .

5.964.075,56