Seful Serviciului Agentia Locala Botosani din cadrul A.J.O.F.M. Botosani, are urmatoarele atributii:

1.    coordoneaza si indruma activitatea compartimentelor din cadrul agentiei locale;

2.    indruma, coordoneaza si controleaza din punct de vedere metodologic, activitatea punctelor de lucru din subordine in scopul aplicarii unitare a legislatiei in vigoare;

3.    urmareste mentinerea legaturii permanente cu autoritatile locale si transmiterea catre acestia, periodic, de date informative cu indicatorii privind piata muncii din judetul Botosani;

4.    raspunde de exploatarea si utilizarea corecta a aplicatiilor informatice si a bazelor de date;

5.    urmareste intocmirea corecta a fiselor de pontaj pentru personalul propriu si transmiterea acestora Agentiei Judesene pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, pentru calculul si plata drepturilor salariale;

6.    raspunde de asigurarea pazei si de securitatea bunurilor si a cladirilor;

7.    raspunde de administrarea in mod judicios a resurselor alocate si solicita suplimentarea acestora ori de cite ori situatia o impune;

8.    raspunde de respectarea normelor cu privire la PSI si protectia muncii;

9.    coordoneaza asigurarea evidentei, selectionarii, pastrarii, realizarii si clasarii documentelor din arhiva proprie si predarea materialului selectionat la compartimentul corespunzator al A.J.O.F.M. Botosani;

10. asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMC in propria activitate, asa cum este cerut de SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 si documentele SMC;

11. participa la sedintele Consiliului de Management al Calitatii cu rolul de a efectua analiza SMC implementat.

 

Serviciul Agentia locala Botosani care are in subordine urmatoarele compartimentele si punctele de lucru:

1. Inregistrare si stabilire drepturi someri ;

2. Medierea muncii, consiliere, orientare si formare profesionala;

3.Puncte de lucru:

- Punct de lucru Dorohoi;

- Punct de lucru Saveni;

- Punct de lucru Stefanesti;

- Punct de lucru Darabani.