AGENTIA  JUDETEANA pentru OCUPAREA  FORTEI  DE  MUNCA BOTOSANI

str.Colonel Tomoroveanu, nr.2     Telefon : 0231536791; 0231536792; 0231531160
Fax:0231536793   Telefonul verde : 0800800275        
E-mail: ajofm@bt.anofm.roBine ati venit pe pagina noastra !     Urmariti (aici) Buletinul  Informativ!
Link catre ANOFM
Link catre FEAG - Fondul European de Ajustare la Globalizare
                                 ( In atentia lucratorilor disponibilizati )                                
Materiale informative - Subventionare Stagiu ABSOLVENTI
de INVATAMANT SUPERIOR
INFORMATII tineri NEETs
ATRIBUTIILE  PRINCIPALE  ALE  AGENTIEI  JUDETENE   PENTRU  OCUPAREA  FORTEI  DE  MUNCA  BOTOSANI
       -asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
         -organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neincadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;
          -actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;
          -coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru infaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international ;
         - organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca;
          -coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere in situatii de concedieri masive de personal;
          -sustine relatii de parteneriat si cofinantare in crearea de noi locuri de munca, indeosebi in zonele defavorizate si in cele in care piata muncii este puternic tensionata;
         -aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
            -asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
          -elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
   - fac propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj pentru activitatile specifice in profil teritorial;
          
 
   -administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
       -acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca ;
         -propun programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;
          -elaboreaza in baza indicatorilor sociali stabiliti programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora ;
         -aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu alte state in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;
          -realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse in Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;
         -promoveaza pachetul privind schemele de finantare nerambursabila in colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, infiintata in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
-raporteaza stadiul implementarii programului catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene;
          -evalueaza implementarea proiectelor selectate si raportarea rezultatelor catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene.

       
Copyright © ian. 2008 A.J.O.F.M . Botosani
PROGRAM DE LUCRU AJOFM:        
Luni-Joi, orele 8.00 -16.30
Vineri    , orele 8.00 -14.00
A
J
O
F
M


B
O
T
O
S
A
N
I
NOU!
Proiectul Green Jobs (Locuri de munca verzi)
Proiect ANOFM -   "ActiuneaPrePaid" -sistem modern de plata a indemnizatiei  de somaj

   Fii ACTIV la orice varsta
vezi comunicat
Primul tau loc de munca EURES, oportunitate de mobilitate Ón UE - Proiectul sprijina mobilitatea tinerilori in varsta de 18-35 de ani in tarile UE, asigura suport pentru gasirea unui loc de munca, prin consiliere, mediere si servicii de recrutare, folosind capacitatea retelei serviciilor publice si a retelei EURES avand ca rezultat concret plasarea a  minimum 1.200 de tineri la nivel european,  prin acordarea unui numar corespunzator de subventii de mobilitate.

SOLVIT - mecanism in coordonarea Comisiei Europene
TEL VERDE Solvit - 0800672507
Solutii la problemele legate de drepturile dvs. europene: http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
Informatii retea SOLVIT:  http://www.mae.ro/node/19312
* Materiale informative

* Recrutare experti CEE si operatori calculator


  Informare Cariera

3 DECEMBRIE-Actiuni dedicate Zilei Internationale a persoanelor cu handicap